คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี

facebook twitter line 
98
  วันที่/เวลา :21/10/2566 22:05:15
พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของคณะ ร่วมกับส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ อีกทั้งยังทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์มาโดยตลอด ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันพยาบาลแห่งชาติตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา โดยมีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

ภาพ: คุณสมเกียรติ์ วงกลม

ข่าว: ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

 


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/10/2566 22:05:15

ข่าวล่าสุด