ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานวันมหิดล

facebook twitter line 
153
  วันที่/เวลา :22/9/2566 10:55:13
วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

วันที่ 22 กันยายน 2566 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ร่วมงานวันมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันศวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขไทย เพื่อถวายสักการะ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย ในการนี้ท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นตัวแทนของคณะฯ ในพิธีวางพวงมาลาหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาข่าว: ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

ภาพ : นายสมเกียรติ์ วงค์กลม


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/9/2566 10:55:13

ข่าวล่าสุด