ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาตรวจสุขภาพ และคัดกรองให้กับน้องๆของศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก

facebook twitter line 
133
  วันที่/เวลา :21/9/2566 15:11:12
ตรวจสุขภาพ และคัดกรองให้กับน้องๆของศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก

วัน 21 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนางสาวอันติกา ศรีวัฒนกูล (พยาบาลวิชาชีพ) และ นางสาววิภาพร   บุญพยุง (นักวิชาการสาธารณสุข) ได้เข้ามาทำการตรวจสุขภาพ และคัดกรองให้กับน้องๆของศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดภายในศูนย์ฯ และได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพของน้องๆ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง ตามวัย ซึ่งในช่วงนี้มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย อาจส่งผลให้น้องๆภายในศูนย์ฯไม่สบายได้ง่ายขึ้น โดยมีคุณจตุพร ไชยราช รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์ให้การต้อนรับ


ข่าว : นางสาวจตุพร ไชยราช

ภาพ : นางสาวจตุพร ไชยราช
 


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/9/2566 15:11:12

ข่าวล่าสุด