งานสื่อสารองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม PR UP Ranking 2023 (ประเภทผู้ที่อ่านข่าวสูงสุด) ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา

facebook twitter line 
170
  วันที่/เวลา :20/5/2566 0:13:11
รางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม PR UP Ranking 2023

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 งานสื่อสารองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม PR UP Ranking 2023 (ประเภทผู้ที่อ่านข่าวสูงสุด) ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งพิจารณาจากภาพข่าวที่มียอดผู้เข้าชมมากที่สุด และพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน ในการนี้คุณสมเกียรติ์ วงค์กลม รักษาการแทนหัวหน้างานปฏิบัติการพยาบาลและบริการสุขภาพ รวมทั้งเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ในงาน PR UP Network “เปิดบ้านสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1” จัดโดย กองกลาง งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ณ Happy Garden Coffee รางวัลดังกล่าวเป็นขวัญกำลังใจให้ทีมงานพัฒนางานด้านสื่อสารองค์กรของคณะให้มีความก้าวหน้าต่อไป


ภาพ : งานสื่อสารองค์กร มพ. / ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

ข่าว : ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ 


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/5/2566 0:13:11

ข่าวล่าสุด