ตัวแทนโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย เข้าพบผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “มูลนิธิเวชดุสิตฯ ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล”

facebook twitter line 
38
  วันที่/เวลา :12/5/2566 23:48:52
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย เข้าพบผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ตัวแทนโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย เข้าพบผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “มูลนิธิเวชดุสิตฯ ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล” ของมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมรับฟังวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนของมูลนิธิฯ รวมถึงประสานความร่วมมือด้านวิชาการในอนาคตอีกด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ : นายสมเกียรติ์ วงค์กลม

ข่าว : ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/5/2566 23:48:52

ข่าวล่าสุด