คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จัดโครงการสัปดาห์วันพยาบาลสากล (International Nurses Day)

facebook twitter line 
42
  วันที่/เวลา :12/5/2566 15:31:10
วันพยาบาลสากล (International Nurses Day)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จัดโครงการสัปดาห์วันพยาบาลสากล (International Nurses Day) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล ในปีนี้สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ได้กำหนดให้พยาบาลทั่วโลกดำเนินกิจกรรมวันพยาบาลสากลภายใต้หัวข้อ “Our Nurses. Our Future. พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา” เพื่อแสดงเจตจำนงของวิชาชีพพยาบาลในการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชากรโลก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการและให้บริการวิชาการแก่ผู้รับบริการ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยนิทรรศการเชิดชูเกียรติมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล การให้ความรู้เรื่อง PM 2.5 ภัยร้ายของสุขภาพปอดและทางเดินหายใจพร้อมทั้งวิธีการดูแลตนเอง การให้ความรู้เรื่องโรคลมแดด (Heat stroke) หน่วยบริการให้ข้อมูลแพ็คเกจการตรวจสุขภาพ และหน่วยบริการบริจาคโลหิตและอวัยวะ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


ภาพ : นายสมเกียรติ์ วงค์กลม

ข่าว : ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/5/2566 15:31:10

ข่าวล่าสุด