คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา

facebook twitter line 
120
  วันที่/เวลา :10/5/2566 0:23:38
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในการเสนอชื่อในครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างพร้อมเพียงกัน


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/5/2566 0:23:38

ข่าวล่าสุด