ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของคณะฯ เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยหัวหน้าพยาบาลแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

facebook twitter line 
130
  วันที่/เวลา :18/3/2566 20:44:13
แหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของคณะฯ เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยหัวหน้าพยาบาลแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยโรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลแม่ใจ โรงพยาบาลจุน และโรงพยาบาลพาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือและชี้แจงนโยบายในภารกิจที่เกี่ยวข้องระหว่างสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกภาคปฏิบัติอีกด้วย


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/3/2566 20:44:13

ข่าวล่าสุด