คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดและแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566

facebook twitter line 
80
  วันที่/เวลา :15/3/2566 14:44:28
เดินขบวนพาเหรดและแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเดินขบวนพาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

 


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/3/2566 14:44:28

ข่าวล่าสุด