คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และทีมผู้บริหารทุกท่าน จัดประชุม “Meet the dean and team”

facebook twitter line 
87
  วันที่/เวลา :3/3/2566 16:28:46
“Meet the dean and team”

วันที่ 3 มีนาคม 2566  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และทีมผู้บริหารทุกท่าน จัดประชุม “Meet the dean and team” เพื่อชี้แจงนโยบายในการบริหารงานของคณะฯ รวมทั้งรับฟังความต้องการและความคิดเห็นจากบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ : นายสมเกียรติ์ วงค์กลม

ข่าว : ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/3/2566 16:28:46

ข่าวล่าสุด