คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะฯ ชุดใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พร้อมเข้าพบท่านอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

facebook twitter line 
230
  วันที่/เวลา :22/2/2566 16:44:07
คณบดีชุดใหม่

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ นำทีมผู้บริหารคณะฯ ชุดใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และเข้าพบท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และแนะนำทีมผู้บริหารคณะฯ เพื่อขอรับคำแนะนำอันประโยชน์ในการดำเนินการบริหารคณะต่อไป


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/2/2566 16:44:07

ข่าวล่าสุด