คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหาร ตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

facebook twitter line 
143
  วันที่/เวลา :21/2/2566 15:35:34
ส่งมอบงานในหน้าที่ ตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงานส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหาร ตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์(วาระเดิม) กับ ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์(วาระใหม่) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/2/2566 15:35:34

ข่าวล่าสุด