คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา ดำเนินโครงการมอบหมวกและเข็มชั้นปี ให้กับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

facebook twitter line 
109
  วันที่/เวลา :30/1/2566 9:19:56
มอบหมวกและเข็มชั้นปี ให้กับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

        วันที่ 27 มกราคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการมอบหมวกและเข็มชั้นปีให้กับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหมวกและให้โอวาทกับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์

        และการดำเนินโครงการในครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนของโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต อาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี และติดเข็มชั้นปีให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 2 บรรยากาศภายในงานมีผู้ปกครอง นิสิตชั้นปี่ที่ 1, 3, 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/1/2566 9:19:56

ข่าวล่าสุด