คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

facebook twitter line 
124
  วันที่/เวลา :27/1/2566 14:12:48
รับสมัครผู้ที่สนใจ หลักสูตรประกานียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566

รับจำนวน 60 คน

รับสมัครทาง https://admission.up.ac.th/63/Nursing_Main.aspx

ส่งหลักฐานการรับสมัครพร้อมหลักฐาน
ทางไปรษณีย์(แบบ EMS) ไปยัง

มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร 0 5446 6666 ต่อ 3101


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/1/2566 14:12:48

ข่าวล่าสุด