คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ในการปฏิเสธรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

facebook twitter line 
101
  วันที่/เวลา :26/1/2566 10:47:03
ปฏิเสธรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ในการปฏิเสธรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/1/2566 10:47:03

ข่าวล่าสุด