คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีมอบใบปริญญาบัตรสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนพุทธศาสตร์วัดบุญชุม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

facebook twitter line 
34
  วันที่/เวลา :19/1/2566 11:22:24
พิธีมอบใบปริญญาบัตรสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1

      วันที่ 14 มกราคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ และคุณลานนา หมื่นจันทร์ เข้าร่วมพิธีมอบใบปริญญาบัตรสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 โรงเรียนพุทธศาสตร์วัดบุญชุม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ในการร่วมมือและร่วมพลังขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน..ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของคณะฯ ที่ได้ทำร่วมกับชุมชนโดยมีพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาและเป็นแกนนำในการทำงานเพื่อการดูแลผู้สูงอายุมาโดยตลอด     
   
    ในโอกาสนี้โรงเรียนพุทธศาสตร์วัดบุญชุมได้มอบปริญญาชีวิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ด้วย


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/1/2566 11:22:24

ข่าวล่าสุด