คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

facebook twitter line 
64
  วันที่/เวลา :27/12/2565 11:27:15
จัดพิธีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้กับนางสาววรวลัญช์ วรรญาธรรมศาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มีคณาจารย์ และผู้ปกครองของผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมแสดงความยินดี ทำให้บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/12/2565 11:27:15

ข่าวล่าสุด