คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

facebook twitter line 
67
  วันที่/เวลา :27/12/2565 10:32:02
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-15.00 น. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ หน่วยเสนอชื่อประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โดยมีผู้มาใช้สิทธ์ในการเสนอชื่อฯ ในครั้งนี้ จำนวน 39 คน จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 41 คน โดยหลังจากเสร็จสิ้นการเสนอชื่อฯในเวลา 15.00 คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ทำการเปิดหีบและแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์

3.รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ

ซึ่งหลังจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะได้รวบรวมรายชื่อที่ถูกเสนอ โดยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/12/2565 10:32:02

ข่าวล่าสุด