คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวิชาชีพ : วันพยาบาลแห่งชาติ

facebook twitter line 
61
  วันที่/เวลา :23/10/2565 23:34:50
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวิชาชีพ : วันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวิชาชีพ : วันพยาบาลแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน กับประชาชนตำบลแม่ใส โดยมี ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ อ.วิไลพร กาเชียงราย และนิสิตพยาบาลศาสตร์ปีที่ 3 ร่วมกับ บุคลากรสาธารณสุขและอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใสร่วมดำเนินการ ผลการคัดกรองพบกลุ่มเสี่ยงจำนวน 26 คนจากผู้เข้าร่วมจำนวน 89 คนคิดเป็นร้อยละ 29.21 

เพิ่มข่าวโดย :   Somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/10/2565 23:34:50

ข่าวล่าสุด