คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพยาบาลรวมใจสร้างวิถีใหม่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

facebook twitter line 
77
  วันที่/เวลา :20/7/2565 10:17:11
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์รักษ์โลก เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกและส่งเสริมการสร้างวิถีใหม่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพยาบาลรวมใจสร้างวิถีใหม่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และในโครงการได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญ์  ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์รักษ์โลก เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกและส่งเสริมการสร้างวิถีใหม่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”  มีบุคลากร อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และ เครือข่าย อบต.ตำบลแม่ใส เข้าร่วมโครงการ


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/7/2565 10:17:11

ข่าวล่าสุด