คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพยาบาลรวมใจสร้างวิถีใหม่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

facebook twitter line 
65
  วันที่/เวลา :20/7/2565 9:41:01
โครงการพยาบาลรวมใจสร้างวิถีใหม่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วันที่ 19 กรกฏาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพยาบาลรวมใจสร้างวิถีใหม่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน : 3 A(Awareness Assess Assertive) for Health and Sustainable Environment โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์รักษ์โลกเพื่อช่วยลดขยะพลาสติก และส่งเสริมการสร้างวิถีใหม่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ณ ห้อง CE 05206 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/7/2565 9:41:01

ข่าวล่าสุด