คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินค่างานและพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ โรงแรม M2 waterside จังหวัดพะเยา

facebook twitter line 
54
  วันที่/เวลา :20/7/2565 9:18:10
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินค่างานและพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินค่างานและพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรม M2 waterside จังหวัดพะเยา


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/7/2565 9:18:10

ข่าวล่าสุด