คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 Emerging Infectious Diseases : Challenge Issue in Nursing

facebook twitter line 
1093
  วันที่/เวลา :29/6/2565 13:51:22
Emerging Infectious Diseases  : Challenge Issue in Nursing

หมายเหตุ : สามารถลงทะเบียนและโอนเงินค่าลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2565 


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/6/2565 13:51:22

ข่าวล่าสุด