คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ 2

facebook twitter line 
62
  วันที่/เวลา :22/4/2565 14:20:54
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ 2

เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/4/2565 14:20:54

ข่าวล่าสุด