คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา พุทธิขันธ์ และ ดร.ลิลลี่ ศิริพร คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

facebook twitter line 
268
  วันที่/เวลา :10/4/2565 22:39:12
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล
ในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร ได้ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา พุทธิขันธ์ และ ดร.ลิลลี่ ศิริพร คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/4/2565 22:39:12

ข่าวล่าสุด