คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติที่เป็นหน่วยงานต้นแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

facebook twitter line 
63
  วันที่/เวลา :10/4/2565 22:35:02
เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติที่เป็นหน่วยงานต้นแบบ
ในวันที่ 7 เมษายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติที่เป็นหน่วยงานต้นแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินในระดับ A โดยมี ดร.ปาณิสรา หลีค้วน เป็นตัวแทนในการรับมอบ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/4/2565 22:35:02

ข่าวล่าสุด