คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q2)

facebook twitter line 
416
  วันที่/เวลา :3/12/2564 9:58:16
ขอแสดงคาวมยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q2)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปาณิสรา หลีค้วน และ ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (Q2)

“Narratives on Sex and Contraception from Pregnant Adolescent Women in a Northern Province in Thailand: A phenomenological Study”
INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing
(Volume 58: 1–11 (2021), DOI: 10.1177/00469580211056219)


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2564 9:58:16

ข่าวล่าสุด