คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน

facebook twitter line 
327
  วันที่/เวลา :2/10/2564 23:07:46
แสดงความยินดีกับนางสาวนริศรา แซ่คู ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนริศรา แซ่คู ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 ที่ได้รับโล่ห์รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ในการสอบใบประกอบวิชาชีพวิสัญญีพยาบาลของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร วิสัญีพยาบาล

คณะแพทย์สาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/10/2564 23:07:46

ข่าวล่าสุด