คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุน Fundamental Fund(FF65) ประเภท “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2565

facebook twitter line 
277
  วันที่/เวลา :2/10/2564 22:40:51
 “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2565

เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/10/2564 22:40:51

ข่าวล่าสุด