คณะพยาบาลศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดี ร่วมการเสวนารายการชุมชนท้องถิ่น_ขยับ_ปรับ_เปลี่ยน

facebook twitter line 
170
  วันที่/เวลา :29/9/2564 9:52:50
คณะพยาบาลศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์  คณบดี ร่วมการเสวนารายการชุมชนท้องถิ่น_ขยับ_ปรับ_เปลี่ยน

คณะพยาบาลศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์  คณบดี ร่วมการเสวนารายการชุมชนท้องถิ่น_ขยับ_ปรับ_เปลี่ยน  ตอน การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางสังคมที่ส่งผลกระทบกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช) ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังทาง Facebook Page สุขภาวะชุมชน  และ Yotube Channel มีดี #รายการชุมชนท้องถิ่น_ขยับ_ปรับ_เปลี่ยน #สุขภาวะชุมชน#สสส.


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/9/2564 9:52:50

ข่าวล่าสุด