คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ระดับศาสตราจารย์"

facebook twitter line 
91
  วันที่/เวลา :29/9/2564 9:44:00
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ระดับศาสตราจารย์"
วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/9/2564 9:44:00

ข่าวล่าสุด