คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย กิจกรรม 1 Proposal camp”

facebook twitter line 
971
  วันที่/เวลา :18/3/2564 0:57:05
คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย กิจกรรม 1 Proposal camp”
ในวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563 ทางทีมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย กิจกรรม 1 Proposal camp” ณ ห้องประชุมไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะพยาบาลศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งานวิจัยและนวัตกรรมในคลินิก ชุมชน และสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ รวมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอโครงร่างการวิจัย ของนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณในปี 2564 นี้

เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/3/2564 0:57:05

ข่าวล่าสุด