x
SearchClear
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม “UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567” 28/11/2566 13:39:41
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เพื่อแนะนำหลักสูตรของคณะ 10/11/2566 23:13:28
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พยาบาลจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 31/10/2566 19:50:43
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 21/10/2566 22:05:15
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและนิสิตพยาบาล ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 20/10/2566 11:40:49
ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานวันมหิดล 22/9/2566 10:55:13
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาตรวจสุขภาพ และคัดกรองให้กับน้องๆของศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก 21/9/2566 15:11:12
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาคณะ 18/9/2566 20:41:07
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565 17/9/2566 8:46:13
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 11/9/2566 19:34:29
Page 1 of 16 (155 items)Prev1234567141516Next