บริการวิชาการ | แผนกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ย้อนกลับ

แผนกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประจำปีงบประมาณ 2561

ปี 2561 : ดูแผน

           : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
                   : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                   : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัหาพัสดุรายเดือน
                         - การจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ที่ 1
                         - การจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ที่ 2
                         - การจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ที่ 3
                         - การจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ที่ 4
                   : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
 

 ประจำปีงบประมาณ 2561

ปี 2562 : ดูแผน  

           : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
                   : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                   : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัหาพัสดุรายเดือน
                         - การจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ที่ 1
                         - การจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ที่ 2
                   : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี