บริการวิชาการ | การจัดการความรู้ | ย้อนกลับ

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 (KM 59)

แนวปฏิบัติในการพัฒนาผลงานวิจัย 
        แนวปฏิบัติในการพัฒนาผลสอบสภา 
 

การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 (KM 60)

แนวปฏิบัติในการบูรณาการฯ
        กรอบการจัดทำหลักฐานการบูรณาการ