อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานพิธีมอบหมวกและดวงประทีป นิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ประจำปี 2559 วันที่ ก.พ.60

 

1 2 3 4 5

Powered by Pagemap ImageWall 1.2