[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่เขียน : 5 มิถุนายน 2561 19:06:00 เปิดอ่าน : 144 ครั้ง

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.up.ac.th/FileUpload/79-ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าอบรมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล%202560_636609596280179828.pdf โทร 054466666 ต่อ 1270-3
หรือ ติดต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 054466666 ต่อ 3260 ,3101