[ข่าวประชาสัมพันธ์] พิธีสำเร็จการศึกษานิสิตพยาบาลศาสร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่เขียน : 30 พฤษภาคม 2561 16:14:01 เปิดอ่าน : 352 ครั้ง

   

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดพิธีสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยพิธีสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 110 คน