[ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมการรณรงค์รับมือวิกฤตหมอกควัน
วันที่เขียน : 2 เมษายน 2561 13:40:49 เปิดอ่าน : 311 ครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมการรณรงค์รับมือวิกฤตหมอกควัน
 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์โดยแกนนำจากนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรม การรณรงค์เพื่อการป้องกันและรับมือจากวิกฤตหมอกควัน  ในกิจกรรมได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันตัวและการปฏิบัตตนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน ณ ลานคลองถม ตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา