[ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ Care and Innovation for NCDs ” ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561
วันที่เขียน : 6 กันยายน 2561 15:03:11 เปิดอ่าน : 197 ครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ Care and Innovation for NCDs ” ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยในการจัดโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งสามารถนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
test