[ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561
วันที่เขียน : 10 สิงหาคม 2561 12:00:40 เปิดอ่าน : 321 ครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561
เรื่อง “CARE AND INNOVATION FOR NCDS”
วันที่ 3-4 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


<< ดาวน์โหลดใบสมัคร >>
<< ลงทะเบียนโดยใช้ QR coad >>