เกี่ยวกับหลักสูตร | แผนกลยุทธ์ | ย้อนกลับ

แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์

-วงล้อกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์

        -แผนกลยุทธ์ประจำปีการศึกษา 2558-2561
       
        -แผนกลยุทธ์ประจำปีการศึกษา 2561-2564