เกี่ยวกับสาขา | รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ | ย้อนกลับ

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

รายงานการประชุมปี 2558

ครั้งที่ 1/2558          ครั้งที่ 2/2558          ครั้งที่ 3/2558          ครั้งที่ 4/2558          ครั้งที่ 5/2558      

ครั้งที่ 6/2558          ครั้งที่ 7/2558          ครั้งที่ 8/2558          ครั้งที่ 9/2558          ​ครั้งที่ 10/2558

รายงานการประชุมปี 2559

ครั้งที่ 1/2559          ครั้งที่ 2/2559          ครั้งที่ 3/2559          ครั้งที่ 4/2559          ​ครั้งที่ 5/2559

ครั้งที่ 6/2559          ครั้งที่ 7/2559          ครั้งที่ 8/2559          ครั้งที่ 9/2559         

รายงานการประชุมปี 2560

ครั้งที่ 1/2560          ครั้งที่ 2/2560          ครั้งที่ 3/2560          ครั้งที่ 4/2560          ​ครั้งที่ 5/2560

        ครั้งที่ 6/2560          ครั้งที่ 7/2560          ครั้งที่ 8/2560          ครั้งที่ 9/2560          ​ครั้งที่ 10/2560

รายงานการประชุมปี 2561

ครั้งที่ 1/2561          ครั้งที่ 2/2561          ครั้งที่ 3/2561          ครั้งที่ 4/2561          ครั้งที่ 5/2561 

        ครั้งที่ 6/2561          ครั้งที่ 7/2561          ครั้งที่ 8/2561          ครั้งที่ 9/2561          ครั้งที่ 10/2561  


 

รายงานการประชุมบุคลากร

รายงานการประชุมปี 2559

ครั้งที่ 1/2559          ครั้งที่ 2/2559          ครั้งที่ 3/2559       

รายงานการประชุมปี 2560

ครั้งที่ 1/2560          ครั้งที่ 2/2560          ครั้งที่ 3/2561         

รายงานการประชุมปี 2561

ครั้งที่ 1/2561          ครั้งที่ 2/2561          ครั้งที่ 3/2561