เกี่ยวกับสาขา | ข้อมูลการติดต่อ | ย้อนกลับ

ข้อมูลการติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3101