คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” ในเทศกาลประเพณีลอยกระทง

facebook twitter line 
176
  วันที่/เวลา :19/11/2564 8:40:27
 “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง”
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทาลัยพะเยา ร่วมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” ในเทศกาลประเพณีลอยกระทง ณ ลานอเนกประสงค์ หลังอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/11/2564 8:40:27

ข่าวล่าสุด