ติดต่อเรา

คุณสามารถส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเราผ่านแบบฟอร์มติดต่อ ...คลิ๊ก...

ที่อยู่:
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Email:
nursing@up.ac.th
nursing@up.ac.th

เวลาทำการ

จันทร์ -      8:30 am - 04.30 pm
อังคาร -      8:30 am - 04.30 pm
พุธ -      8:30 am - 04.30 pm
พฤหัสบดี -      8:30 am - 04.30 pm
ศุกร์ -      8:30 am - 04.30 pm
เสาร์ -      ปิด
อาทิตย์ -      ปิด
* เปิดทำการทุกวันเว้น เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ