หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


-

หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เบอร์ติดต่อถายใน :3124

Email :Patcharin.ch@up.ac.th


-

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3218

Email :-


-

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-


-

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-