about


2557-2558

ปี 2554

ปี 2555

statistics in vBulletin
 
 
Untitled Document


  

 
1.
ҹá
3256
2.
ҹԹкѭ
3258
3.
ҹºἹҹ
3214
4.
ҹԨùԵ
3260
5.
ҹʴ
-
6.
ҹ֡
3257
7.
ҹ
-
8.
ҹؤҡ
3259
9.
ҹͧԺѵԡ÷ҧþҺ
3221
10.
ҹͧش
3239
11.
ٹѲҡ
3222
 

 

 

 

 

 

 

2010 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3101 admin